Европейски Логистичен Център за Строителни Системи и Продукти

Член на UFEMAT
Европейско обединение на
производителите и
търговците на едро със
строителни материали

UFEMAT

BG / EN

Клуб

Bright Club People

Професионализъм в
строителството и
ремонта

contact_person

032/630-628
Позвънете ни и ще получите
най-доброто предложение,
компетентен съвет и
експресна доставка

Клуб "Брайт и приятели" има благородната цел да обедини хора с еднакви интереси,
цели и мечти. Създаването на клуба е инициатива на различни по възраст,
имотно състояние, образование и място в обществото хора, чиито цели са да създадат:

  - хармония и уют в своя собствен дом
  - условия за съвременна реализация на всички работещи във фирмите и учрежденията
  - почтени и колегиални професионални взаимоотношения
  - условия, подкрепящи знанието и перфектността
  - хармонична обществена и архитектурна среда
  - условия за лична и колективна отговорност
  - възможности за разпространение на най-съвременните световни технологии и опит в
    обучението и строителството
  - постоянни контакти, създаващи сигурност, взаимна подкрепа
  - професионални обединения и екипи, обединяващи възмонжности за изграждане на
     значими проекти.

Клуб "Брайт и приятели" не си поставя политически цели и не коментира подобни въпроси.
Членове на Клуба могат да бъдат всички, които с поведението си и сегашната си дейност:

  - работят в областта на управлението, финансите, образованието, строителството,
    консултациите, науката, търговията, производството
  - утвърждават културата в личните, професионалните и обществени отношения
  - развиват почтен бизнес и подкрепят обединението
  - подпомагат стремежите към образование
  - имат активна обществена позиция
  - са доказали своя принос в утвърждаването на българските обществени традиции

Клуб "Брайт и приятели" има за цел да обедини хора с различни позиции и създаде благоприятна
среда за взаимни действия, взаимопомощ и обединяване на интересите и възможностите.